meta

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.pitchup.se.

Introduktion

Våra webbsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna webbsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och webbsidans navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår webbsida, till exempel din e-postadress;
 4. information som du anger när du skapar en profil på vår webbsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;
 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 6. information som du anger när du använder vår webbsidas tjänster;
 7. information som genereras när du använder vår webbsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 8. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår webbsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
 9. information som du publicerar på vår webbsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
 10. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår webbsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 11. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

 

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår webbsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår webbsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår webbsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår webbsida;
 4. att skicka varor som du har köpt via vår webbsida till dig;
 5. att leverera tjänster som är köpta via vår webbsida;
 6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 8. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 10. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 11. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 12. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår webbsida;
 13. att hålla vår webbsida säker och förebygga bedrägerier;
 14. att bekräfta ditt samtycke av vår webbsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår webbsidas privata meddelandetjänst); samt
 15. annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår webbsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbsida och kan justeras med webbsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

 

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

 

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

 

Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personlig information som du publicerar på vår webbsida eller skickar in för publicering på vår webbsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

 

Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:
  1. personuppgiftstyp kommer att raderas {ANGE DATUM/TID}; och
  2. {ANGE YTTERLIGARE DATUM/TIDER}.
 4. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

 

Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbsida skyddas av krypteringsteknologi.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbsida).

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår webbsidas privata meddelandesystem.

 

Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. betalning av en avgift {ANGE AVGIFT OM RELEVANT}; och
 2. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet ({ÄNDRA TEXTEN SÅ ATT DEN REFLEKTAR DIN POLICY för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress}).

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

 

Tredje parts webbsidor

Vår webbsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

 

Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla